Tüm Sözlükler
reklam sol

6 record(s) found.

 • ÇAĞATAY Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Han'ın ismine nisbetle Mâvera-ün Nehr taraflarında oturan Doğu Türklerine ve edebî lisan olarak kullandıkları Doğu Türkçesine verilen isimdir.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ÇAĞATAY Erkek ismi.Cengizhan'ın ikinci oğlunun adı.

  Names Dictionary
 • Çağatay1. (a) Jagatai Turk, (a) Jagatai. 2. Jagatai, of the Jagatai Turks, of the Jagatai.

  Turkish - English dictionary
 • ÇAĞATAY, Tarih (1902-1984):1902 yılında Taşkent'de doğdu. Öğrenimini Taşkent ve moskova'da tamamladı. Rus işgali sırasında ülkesinden Almanya'ya göç etti. M. Weber'in asistanlağını yaptı. Doktorasını Almanya'da tamamladı. iktisat sosyolojisi alanında ihtisas yaptı ve derinleşti.Hitler Almanyasını savaşa karşı olduğu için terkederek Türkiye'ye geld. Askerliğini Türkiye'de yaptı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Aynı Fakültede doçent ve profesör oldu. uzun yıllar adı geçen Fakültede hizmette bulundu. ilim ve fikir hayatımıza anlamlı katkılarda bulunan Prof. Dr. T. Çağatay, kadın ve aile konularının işlendiği bir çok makale kaleme aldı.Dikkat çeken bazı yayınları arasında şunlar vardır: "İçtimaî Nazariyeler Tarihi" (1968), "Sosyolojiye Giriş" (1963), "Kapitalist İçtimâî Nizam ve Bugünkü Durumu" 81975), "Endüstri Çağı" (1954)

  Sociological Dictionary
 • ÇAĞATAYCA is. Adını Cengiz Han'ın ikinci oğlu Çağatay Han'dan alan ve 15. yüzyılda Maveraünnehir bölgesinde meydana gelen yazı dili.

  Turkish - Turkish dictionary
 • Çağatayca1.Jagatai, Chagatai, the Jagatai language. 2. (speaking, writing) in Jagatai, Jagatai, Chagatai. 3. Jagatai, Chagatai (speech, writing); spoken in Jagatai; written in Jagatai.

  Turkish - English dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol