Tüm Sözlükler
11 record(s) found.

 • İHLAS f. 1. Doğru ve temiz sevgi. 2. Şüphesi ve lekesi olmayan inanç.

  Turkish - Turkish dictionary
 • İHLAS (Hulus. dan) Kalbini safi etmek. İçten, samimi, riyasız sevgi. İçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık. * Sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek. Yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve gaye edinmek. İnsanlara riyakârlıktan, gösterişten uzak olmak.(Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde, en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir duâ-yı manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet ihlastır....Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etba' ile ve fazla muvaffakiyet ile değildir. Çünkü onlar vazife-i İlâhiyyeye ait olduğu için istenilmez; belki bazan verilir. Evet, bazan bir tek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kemmiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü, bazan bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-yı İlâhîye medar olur. Hem, ihlas ve hakperestlik ise, müslümanların nereden ve kimden olursa olsun, istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. L.)(Cay-ı ibret bir hâdise: Bir vakit İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, bir kâfiri yere atmış. Kılıncını çekip keseceği zaman, o kâfir O'na tükürmüş. O kâfiri bırakmış, kesmemiş. O kâfir, O'na demiş ki: "Neden beni kesmedin?" Dedi: "Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün; hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim." O kâfir, O'na dedi: "Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Mâdem dininiz bu derece sâfi ve hâlistir; o din haktır." dedi. M.)

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İHLÂS Hâlis, temiz etmek, niyyeti düzeltmek, temizlemek, dünyâ menfaatini düşünmeden bütünişlerini, ibâdetlerini yalnız Allah için yapmak.İbâdetlerinizi ihlâs ile yapınız! Allahü teâlâ, ihlâs ile yapılan işleri kabûl eder. (Hadîs-işerîf-Mektûbât-ı Rabbânî)Resûlullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Mu'âz bin Cebel'i (r.anh) Yemen'e vâliolarak gönderirken:"İbâdetlerini ihlâs ile yap. İhlâs ile yapılan az amel, kıyâmet günü sana yetişir"buyurdu. (Hilyet-ül-Evliyâ)İhlâs ile yapılan bir iş, senelerle yapılan ibâdetlerin kazancını hâsıl eder. (İmâm-ı Rabbânî)İhlâssız amel, sahte para gibidir. Kabûl edilmez. (Seyyid Emîr Külâl)Sehl-i Tüsterî'ye insanın nefsine en çok ağır gelen nedir? diye sorduklarında, ihlâstırcevâbını verdi. Zîrâ ihlâsta nefsin nasîbi, payı yoktur.İhlâs elde etmeye çalışanlara muhlis denir. İhlâsı tabiat hâline gelenlere muhlas denir.(İmâm-ı Rabbânî)Bir de ihlâstır, her işte dâimâ,Şöyle ki hiç olmaya ucb-u riyâ,Hem bu ihlâs olmasa makbûl değil,Tasavuftur ihlâsın kaynağı bil.(İmâm-ı Rabbânî)

  Islamic Glossary
 • İHLAS SURESİ Kur'an-ı Kerim'de şirkin ve küfrün envâını reddedip, tevhidi ilân eden $ diye başlayan 112. Sure.Bu sureye: Esas, Tevhid, Tefrid, Tecrid, Necat, Velâyet, Marifet, Samed, Muavvize, Mazhar, Berâe, Nur, İman suresi de denilmektedir. Maâni, Müzekkire gibi isimleri de vardır. (E.T.)

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İhlâs Sûresi Kur'ân-ı kerîmin yüz on ikinci sûresi. Tevhîd, Tefrîd, Tecrîd, Necâd, Vilâyet ve Mârifetsûresi de denilmiştir.İhlâs sûresi, Mekke'de nâzil oldu (indi). Dört âyet-i kerîmedir. Sûrede; İslâm dîninin tevhîd(Allahü teâlâyı bir bilme) inancı en özlü ve en anlamlı şekilde ifâde edilmiştir.İhlâs sûresinde Allahü teâlâ meâlen buyurdu ki:(Yâ Muhammed!) de ki: O, Allah birdir, Sameddir. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır.Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değildir. (Âyet: 1-4)Kim ölüm hastalığında, İhlâs sûresini okursa, kabir azâbı görmez. Kabrin sıkmasındanemîn olur. Melekler onu kanatlarıyla taşırlar ve sırattan sür'atli bir şekilde geçirirler.(Hadîs-i şerîf-Hâşiyet-üs-Sâvî)Kim bin defâ İhlâs sûresini okursa, Cennet'teki makâmını görmeden vefât etmez.(Hadîs-i şerîf-Hâşiyet-üs-Sâvî)Eve girerken İhlâs-ı şerîf okuyan fakirlik görmez. (Hadîs-i şerîf-Hâşiyet-üs-Sâvî)Kim İhlâs sûresini besmele ile bin defâ okursa diş ağrısı görmez. (Süleymân bin Cezâ)

  Islamic Glossary
 • İHLAS-MEND f. İhlaslı, ihlas sahibi, temiz kalbli.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İHLAS-MENDANE f. Temiz yürekli kimseye yakışır şekilde, ihlaslı kişiye uygun tarzda.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İHLAS-MENDÎ f. İhlaslılık, temiz kalblilik.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İHLAS-PERVER f. İhlas sahibi, temiz kalbli.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İHLAS-PERVERANE f. Temiz yürekli, ihlas sahibi bir kimseye yakışacak surette.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İHLAS-PERVERÎ f. Temiz yürekli, ihlas sâhibi olma.

  Ottoman - Turkish Dictionary

Last Searched Words

 • İHLAS

  2022-05-23 01:40:38
  Turkish - Turkish dictionary
 • sazlık

  2022-05-23 01:40:37
  Turkish - English dictionary
 • verfehlen

  2022-05-23 01:40:37
  German - Turkish Dictionary
 • LÂYIHA-İ KANUNİYE

  2022-05-23 01:40:36
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • Zweikampf

  2022-05-23 01:40:35
  German - Turkish Dictionary
 • yarı yolda bırakmak

  2022-05-23 01:40:35
  Turkish - German Dictionary
 • göçmek

  2022-05-23 01:40:35
  Turkish - German Dictionary
 • medieval

  2022-05-23 01:40:34
  English - Turkish Dictionary
 • victory

  2022-05-23 01:40:32
  English - Turkish Dictionary
 • hember

  2022-05-23 01:40:31
  Kurdish - Turkish dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-23 01:34:51
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-23 00:35:47
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-23 01:36:20
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-23 01:07:11
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-23 01:10:05
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-23 01:00:17
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-23 01:08:07
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-23 01:07:22
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-23 01:07:55
  Kurdish - Turkish dictionary