Tüm Sözlükler
34 record(s) found.

 • ılıktiède

  Turkish - French Dictionary
 • ilikmoelle

  Turkish - French Dictionary
 • ılık lauwarm.

  Turkish - German Dictionary
 • ilik s Mark; s Knopfloch.

  Turkish - German Dictionary
 • ılıktibio

  Turkish - Spanish dictionary
 • ilikmédula

  Turkish - Spanish dictionary
 • ılıkşîrgerm, sargerm.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • ilik1.mix. 2.qulpik.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • ILIK s. Soğukla sıcak arası:Ilık bir hava.

  Turkish - Turkish dictionary
 • İLİK is. 1. Kemiklerin içini dolduran yumuşak ve yağlı madde. 2. Düğme yarığı.

  Turkish - Turkish dictionary
 • ILIK Ne sıcak ne soğuk. Az ısınmış veya sıcaklığı kırılmış.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İLİK t. Elbisenin düğme geçmeye mahsus deliği. * Kemiğin içinde bulunan madde.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • İLİKMakbül ve müstecap olan duaya, kişinin belini doğrultacak olan işte gerekli sebeplere bilinçli olarak sarılmaya, İlik hastanın iyi olmasına, gizli mal ve değerin açığa çıkarak faydalı hale gelmesine delalet eder.

  Dream Dictionary of Phrase
 • ılık1. tepid, lukewarm. 2. warmish, mild (weather). ılık 1. tepidly, lukewarmly. 2. (a wind´s blowing) warmly. 3. (tears´ or blood´s streaming) warmly or hotly.

  Turkish - English dictionary
 • ilikbone marrow, marrow. lerinde duymak /ı/ to feel (something) deep in one´s bones, feel (something) strongly and instinctively. ine/lerine geçmek see ine/lerine işlemek. gibi 1. (meat) delicious and done to a turn, toothsome, scrumptious. 2. slang delectable, luscious, toothsome, voluptuous (young woman). ine/lerine işlemek /ın/ 1. to chill (someone) to the marrow, chill (someone) to the bone. 2. to wet (someone) to the skin, soak (someone) to the skin. 3. to affect (someone) deeply: O acı söz iliğine işledi. That harsh remark cut him to the quick. 4. to take possession of (someone): Hırs iliklerine işledi. Greed has taken possession of him. ine/lerine kadar 1. to the hilt; thoroughly. 2. deeply, deep down. ine kadar ıslanmak to be wet to the skin, be soaked to the skin. ini kemirmek /ın/ 1. (for something unpleasant) to bother (someone) greatly, get to (someone), give (someone) a fit. 2. to exploit, suck (someone´s) blood. ini kurutmak/ini kemiğini kurutmak /ın/ to drive (someone) crazy, drive (someone) to distraction, drive (someone) up the wall. i sızlamak 1. /a/ to be deeply moved (by). 2. to feel a deep, throbbing ache.

  Turkish - English dictionary
 • ilikbuttonhole; button loop.

  Turkish - English dictionary
 • ILIK / ILIMANNe soğuk, ne de sıcak olan yemek berekete, Ilık su içmek üzüntü ve kederin bir süre daha devam etmesine, Ilık su ile yıkanmak sevinç ve Mutluluğa delalet eder. Ilıman hava ifrat ve tefritten ( her türlü taşkınlıktan) uzak bir hayat yaşamaya, hayır ve berrekete delalet eder.

  Dream Dictionary of Phrase
 • ılıkçalukewarmish, somewhat tepid, slightly warm.

  Turkish - English dictionary
 • ılıklaşmak lauwarm werden.

  Turkish - German Dictionary
 • ılıklaşmakto become lukewarm, become tepid, become slightly warm.

  Turkish - English dictionary
 • ılıklaştırmak/ı/ to make (something) lukewarm, make (something) tepid, make (something) slightly warm.

  Turkish - English dictionary
 • iliklemekboutonner

  Turkish - French Dictionary
 • iliklemek zuknöpfen.

  Turkish - German Dictionary
 • iliklemekabrochar

  Turkish - Spanish dictionary
 • iliklemekqulpik kirin

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • iliklemek/ı/ to button, button (something) up.

  Turkish - English dictionary
 • iliklenmekto be buttoned, be buttoned up.

  Turkish - English dictionary
 • ilikliqulpik kirî.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • iliklimarrowed, marrowy, containing marrow.

  Turkish - English dictionary
 • ilikli1. buttoned, buttoned up. 2. (something) which has buttonholes; (something) which has button loops.

  Turkish - English dictionary
 • ılıklık1. tepidity, tepidness, lukewarmness, lukewarmth. 2. mildness (of weather). 3. arch. tepidarium.

  Turkish - English dictionary
 • ilikselanat. myeloid, pertaining to the bone marrow.

  Turkish - English dictionary
 • iliksizmarrowless.

  Turkish - English dictionary
 • iliksiz1. (something) which has no buttonholes; (something) which has no button loops. 2. unbuttoned, not buttoned.

  Turkish - English dictionary

Last Searched Words

 • ılık

  2022-05-16 21:35:31
  Turkish - French Dictionary
 • prostate

  2022-05-16 21:35:28
  Medicine and Hematology Glossary
 • TEMESHUR

  2022-05-16 21:35:25
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • MAHZURE

  2022-05-16 21:35:24
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • illicit

  2022-05-16 21:35:18
  English - Turkish Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-16 21:35:15
  Medicine and Hematology Glossary
 • pavurya

  2022-05-16 21:35:13
  Turkish - English dictionary
 • TENZİH

  2022-05-16 21:35:13
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • centrifugal

  2022-05-16 21:35:08
  Medicine and Hematology Glossary
 • dayıoğlu

  2022-05-16 21:35:02
  Turkish - German Dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-16 21:35:31
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-16 20:30:43
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-16 20:43:27
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-16 21:34:47
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-16 17:10:46
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-16 20:57:17
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-16 21:35:15
  Medicine and Hematology Glossary
 • çüş

  2022-05-16 21:28:26
  Turkish - German Dictionary
 • kûnek

  2022-05-16 15:19:33
  Kurdish - Turkish dictionary