Tüm Sözlükler
reklam sol

10 record(s) found.

 • azamet e Pracht, e Würde.

  Turkish - German Dictionary
 • azametmezinahî.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • AZAMET Büyüklük. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü. * Kibirlilik.(Beşerin zihni ve fikri Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyas, kemalâtına bir mizan, evsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüs'atinde değildir. Ancak cemî masnuatından ve mecmu asarından ve bütün ef'âlinden tahassül ve tecelli eden bir vecihle bakılabilir. Evet zerre, mir'ât olur, fakat mikyas olamaz. Bu meselelerden tebârüz ettiği vechile Cenab-ı Hakk'ın mümkinata kıyas edilmesi ve mümkinatın onun şuunâtına mikyas yapılması en büyük cehâlet ve hamakattır. İ.İ.)

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • AZAMETBakınız; Ululuk.

  Dream Dictionary of Phrase
 • AZAMET 1. Büyüklük, Cenâb-ı Hakk'ın büyüklüğü.Kibriyâ, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanıCehennem'e atarım, hiç acımam. (Hadîs-i Kudsî-Ebû Dâvûd)(Kıyâmet günü) Allahü teâlâ buyurur ki: "İzzetim, kibriyâm, azametim ve celâlim hakkıiçin yemin ederim ki ben "Lâ ilâhe illallah" diyenleri (Cehennem'den) muhakkakçıkaracağım. (Hadîs-i şerîf-Müslim)Allahü teâlânın mahlûkâtı üzerinde ne kadar çok düşünürsen O'nun azamet ve kudretini onisbette iyi anlarsın. (İmâm-ı Gazâlî)2. Kibirlenmek, insanları küçük görmek.Yalan söyleyen, hîlekârlık yapan, insanları aldatan, zulmeden, haksızlık yapan, dinkardeşlerine yardım etmeyen, azamet satan, yalnız kendi çıkarlarını düşünen bir kimse, nekadar ibâdet ederse etsin hakîki müslüman sayılmaz. (Hadimî)

  Islamic Glossary
 • azamet,-ti 1. greatness, grandeur, augustness, majesty; magnificence; imposingness. 2. pomp; ostentation; haughty display of style or self-importance; overweening pride. ine dokunmak /ın/ to wound (someone´s) vanity, pique (someone). satmak to put on grand airs, act high and mighty.

  Turkish - English dictionary
 • AZAMET-FÜRÛŞ Kibirlenen. Büyük görünmek isteyen.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • azametli prTMchtig, würdig, herrlich, majestTMtisch, feierlich.

  Turkish - German Dictionary
 • azametlipirmezin.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • azametli1. grand, august, majestic; imposing, impressive. 2. pompous, high-and-mighty; (overly) proud, conceited.

  Turkish - English dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

 • manyaklık

  2022-01-24 07:28:35
  Turkish - English dictionary
 • azamet

  2022-01-24 07:28:35
  Turkish - German Dictionary
 • necesen

  2022-01-24 07:28:34
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • xinamî

  2022-01-24 07:28:34
  Kurdish - Turkish dictionary
 • kötümser

  2022-01-24 07:28:34
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • şahadetparmağı

  2022-01-24 07:28:32
  Turkish - English dictionary
 • xiyanet

  2022-01-24 07:28:32
  Kurdish - Turkish dictionary
 • kûnek

  2022-01-24 07:28:31
  Kurdish - Turkish dictionary
 • cackle

  2022-01-24 07:28:30
  English - Turkish Dictionary
 • indent 1

  2022-01-24 07:28:29
  English - Turkish Dictionary

Keyword Searches

reklam sol