Tüm Sözlükler
reklam sol

1 record(s) found.

  • ETNOMETODOLOJİ [İng. Ethnomethodology]:ABD'de ortaya çıkan hippi hareketine bağlı entellektüel düşüncedir. Düünce babaları Husser, Schutz ve Garfinkel'dir Etnometodoloji sıradan insanların yöntemleriyle ilgilenir. Sıradan insanlar da bilimciler gibi, her bir durumda ne olduğunu anlamaya çalışarak ve bu anlamayı kullanarak kendi davranışlarını üretirler. Sosyal realitenin bilimsel açıklamasına karşın süregiden etkileşim sürecinde toplum üyelerinin görüşünün bilim alanına girebileceği görüşü işlllenir. Bu nokda ibilci bu dünyanın açıklanmasında imtiyazlı bir gözlemci değildir. Etnometodolojik çalışmada sosyal aktörler (toplum üyeleri) gözlemnenenler değillerdir. Onlar da sosyologlar gibi sosyoloji yaparlar. (Garfinkel, H., 1967)

    Sociological Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol