Tüm Sözlükler
4 record(s) found.

 • HİSTİYOSİT Makrofaj sözcüğü ile sinonimdir.

  Medicine and Hematology Glossary
 • HİSTİYOSİTİK LENFOMA Fagositik histiyositlerin tümörüdür. Histiyositik lenfoma terimi ilk kez Rappaport sınıflamasında yer almış, ancak daha sonraki yıllarda bu hücrelerin çoğunun aslında histiyosit (doku makrofajı) değil lenfoid hücreler olduğu anlaşılmıştır. Bugünkü bilgilere göre gerçek histiyositik lenfoma son derece nadirdir. Doğru tanı için sadece morfoloji değil immünofenotipik ve histokimyasal olarak bu hücrelerin monosit-makrofaj/histiyosit serisine ait olduklarının gösterilmesi gerekir. Malign histiyositosis (MH) ve gerçek histiyositik lenfoma terimleri aynı olmamakla birlikte pratikte aynı hastalık grubunun tanımı için kullanılır. MH'da daha yaygın bir hastalık tablosu vardır. Genel olarak ateş, splenomegali ve sitopenilerle seyreden hızlı gidişli bir klinik tablo vardır. Ekstranodal tutulum sıktır (cilt, GIS, kemik).

  Medicine and Hematology Glossary
 • HİSTİYOSİTİK MEDULLER RETİKÜLOZİS Bkn. Malign histiyositozis.

  Medicine and Hematology Glossary
 • HİSTİYOSİTOZİS X Nadir görülen bir hastalıktır. Letterer-Siwe, Hand-Schüller-Christian ve Eozinofilik Granülom olarak adlandırılan ve birbiriyle ilişkili olduğu anlaşılan hastalıklar 1953 yılında Lichtenstein tarafından ortak bir başlık altında toplanmış ve Histiyositozis X olarak adlandırılmıştır. Bu terimdeki X harfi hastalık konusundaki bilinmeyenleri vurgulamaktadır. Hastalığın etyolojisi bilinmemektedir. Uzun yıllar infeksiyon etkeni üzerinde durulmuş, metabolik bir hatalık olabileceği düşünülmüş ancak bu konularda kesin kanıt bulunamamıştır. Otoimmün bir hastalık olması olasıdır. Öte yandan hastalığın bir tümör olup olmadığı hala kesinleşmemiştir. Genellikle tümör olmadığı düşüncesi egemense de, DNA analizleri tümör olasılığını tekrar gündeme getirmiştir. Histiyositozis X, sınıflaması konusunda pek çok farklı görüşler olan, benzer patolojik tablolar altında çok farklı seyredebilen klinik özelliklerin görülebildiği çok heterojen bir hastalık grubunu oluşturur. Son zamanlarda Langerhans hücreli histiyositozlar (LCH) olarak da adlandırılması önerilmektedir. Langerhans hücresi bir çeşit histiyosittir. Epidermis, mukoza, lenf bezleri, dalak ve timusta bulunur. LCH hücreleri Langerhans hücresi ile pek çok benzerliğe rağmen aynı hücre değildir. Hastalık tüm yaş gruplarında görülebilir, ancak olguların yarıdan fazlası 1-15 yaş arasında yer alır. Görülme sıklığı her iki cinsde eşittir. Çeşitli organ ve dokuları tutabilir. Lezyonlar tek (unifokal) veya çok (multifokal) sayıda olabilir. Hastalığa ait semptom ve bulgular tutulan organa göre değişir. Spontan remisyon ve ekseserbasyonlar görülebilir. LCH veya Histiyositozis-X ana başlığı altında toplanmadan önceki yıllarda hastalık organ tutulumları, yaygınlığı ve prognoz yönünden 3 farklı grupda incelenmiştir. 1. Letterer-Siwe Histiyositozis X hastalığının dissemine ve aggressif bir formudur. 2.EOZİNOFİLİK GRANÜLOMA Unifokal veya multifokal olabilir. En sık kemiklerde görülür. Direkt grafilerde litik kemik lezyonları saptanır. Kafa, kostalar, femur ve pelvisde sıktır. Lezyon bölgesinde lokalize kemik ağrısı olur. Tanı biyopsi ile konur. Alkalen fosfataz, kalsiyum ve fosfor düzeyleri genellikle normaldir. Hastalarda eozinofili yoktur. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Eozinofilik granüloma akciğerde de rastlanabilir, diğer organlarda nadirdir. 3.Hand-Schüller-Christian hastalığı Multifokaldir.

  Medicine and Hematology Glossary

Last Searched Words

 • HİSTİYOSİT

  2022-05-23 02:02:34
  Medicine and Hematology Glossary
 • chèvre

  2022-05-23 02:02:34
  French - Turkish dictionary
 • dereceli

  2022-05-23 02:02:33
  Turkish - English dictionary
 • adaylık

  2022-05-23 02:02:33
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • walk the wards

  2022-05-23 02:02:32
  English - Turkish Dictionary
 • VARYETE

  2022-05-23 02:02:32
  Turkish - Turkish dictionary
 • bêhêz

  2022-05-23 02:02:32
  Kurdish - Turkish dictionary
 • RESİM

  2022-05-23 02:02:31
  Dictionary of Economics
 • mezzanine

  2022-05-23 02:02:31
  French - Turkish dictionary
 • overlay

  2022-05-23 02:02:30
  English - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-23 01:34:51
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-23 00:35:47
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-23 01:36:20
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-23 01:07:11
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-23 01:10:05
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-23 01:00:17
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-23 01:08:07
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-23 01:07:22
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-23 01:07:55
  Kurdish - Turkish dictionary