Tüm Sözlükler
reklam sol

1 record(s) found.

  • KESİN HESAP KANUNUBelirli bir mali yıla ait bütçe uygulamasının dönem sonunda T.BM.M. tarafından kontrolü sonucu kabul edilen ve o bütçe yılında gerçekleşen gelir ve gider tutarını gösteren kanun. Mali yılın sonundan itibaren en geç bir yıl içinde Maliye Bakanlıının Kesin Hesap Kanunu Tasarısını T.B.M.M.ne sunması gerekir. Ayrı süre içinde Maliye Bakanlığı Sayıştaya da o bütçe yılına ait Hazine Genel Hesabını verir. Sayıştay Pazine Genel Hesabını diğer bazı hesaplarla karşılaştırarak kontrol eder ve bu kontrol sonucu hazırladığı Genel Uygunluk Bildirimini T.B.M.M.ne sunar. Tasarı ve Uygunluk Bildiriminin Meclis Genel Kurulunda görüºülüp onaylanmasindan sonra tasari kanun halini alır. (Ayrıca, Bk. Bütçe)

    Dictionary of Economics
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol