Tüm Sözlükler
reklam sol

1 record(s) found.

  • LENFOİD FOLLİKÜL Lenf bezlerinin korteksinde yuvarlak veya oval şekilde görünen hücre kümeleri (agregatlar). Lenfoid follikül bellek B lenfositlerinden oluşur. Az miktarda yardımcı T lenfosit ve folliküler dendritik hücre vardır. Primer ve sekonder olmak üzere iki tip lenfoid follikül vardır. Primer folliküller istirahat halindeki matür B lenfositlerden oluşan ve germinal merkezi olmayan yapılardır. Histolojik kesitlerde koyu renkte görülürler. İnfeksiyonlar başta olmak üzere immün bir uyarı karşısında sekonder folliküle dönerler. Bunların ortası soluk görülür ve germinal merkez denir. Germinal merlkezde prolifere olan B lenfositler bulunur. Germinal merkezin etrafı mantle denilen ve matür B lenfositlerden oluşan bir hücre kümesi ile sarılıdır.

    Medicine and Hematology Glossary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol