Tüm Sözlükler
1 record(s) found.

 • LENFOİD FOLLİKÜL Lenf bezlerinin korteksinde yuvarlak veya oval şekilde görünen hücre kümeleri (agregatlar). Lenfoid follikül bellek B lenfositlerinden oluşur. Az miktarda yardımcı T lenfosit ve folliküler dendritik hücre vardır. Primer ve sekonder olmak üzere iki tip lenfoid follikül vardır. Primer folliküller istirahat halindeki matür B lenfositlerden oluşan ve germinal merkezi olmayan yapılardır. Histolojik kesitlerde koyu renkte görülürler. İnfeksiyonlar başta olmak üzere immün bir uyarı karşısında sekonder folliküle dönerler. Bunların ortası soluk görülür ve germinal merkez denir. Germinal merlkezde prolifere olan B lenfositler bulunur. Germinal merkezin etrafı mantle denilen ve matür B lenfositlerden oluşan bir hücre kümesi ile sarılıdır.

  Medicine and Hematology Glossary

Last Searched Words

 • LENFOİD FOLLİKÜL

  2022-05-23 02:27:17
  Medicine and Hematology Glossary
 • VERASET

  2022-05-23 02:27:16
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • pyjama

  2022-05-23 02:27:16
  French - Turkish dictionary
 • susümbülü

  2022-05-23 02:27:15
  Turkish - English dictionary
 • HİSTİYOSİT

  2022-05-23 02:27:15
  Medicine and Hematology Glossary
 • megalomania

  2022-05-23 02:27:14
  English - Turkish Dictionary
 • accludere

  2022-05-23 02:27:14
  Italian - Turkish dictionary
 • şop gerandin

  2022-05-23 02:27:13
  Kurdish - Turkish dictionary
 • TEVRAT

  2022-05-23 02:27:12
  Dream Dictionary of Phrase
 • ALE-D-DERECAT

  2022-05-23 02:27:11
  Ottoman - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-23 02:10:57
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-23 00:35:47
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-23 01:36:20
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-23 01:07:11
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-23 02:13:51
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-23 01:00:17
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-23 01:08:07
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-23 01:07:22
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-23 01:07:55
  Kurdish - Turkish dictionary