Tüm Sözlükler
15 record(s) found.

 • OLİGOGeri,küçük.

  Medicine and Hematology Glossary
 • OLİGODENDROGLİOMASinir sistemi destek dokusuna ait, özellikle beyincikte görülen kötü huylu tümör.

  Medicine and Hematology Glossary
 • oligodendrogliomaoligodendrogliom

  Medicine and Hematology Glossary
 • oligohydramniosoligohidramnios

  Medicine and Hematology Glossary
 • oligomenorrheaoligomenore

  Medicine and Hematology Glossary
 • oligophreniaoligofreni

  Medicine and Hematology Glossary
 • OLİGOPOLBelli bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldğı piyasa türü. Bu tür piyasanın temel özelliği, firmaların kararlarının karşılıklı birbirine bağımlılık derecesinin yüksek olmasıdır. Oligopol piyasasında bir firmanın üretim ve fiyat konusunda vereceği herhangi bir karar, piyasadaki diğer firmaların davranış ve kararlarıyla yakından ilişkilidir. Bu piyasadaki bir firma fiyatını azaltmak ya da artırmak veya üretim miktarını değiştirmek konusunda bir karar vermeden önce böyle bir karar karşısında rakip firmaların ne şekilde hareket edeceklerini incelemek zorundadır. Oligopolistik Belirsizlik olarak adlandırılan bu durumun en aza indirgenmesi yanında karların da yükseltilebilmesi amacıyla oligopolistik firmalar arasında genellikle zımni ya da açık anlaşmalar yapılmaktadır. Bu tür anlaşmaların en yaygın biçimi, fiyat rekabetini önlemek üzere yapılan anlaşmadır. Fiyat rekabeti yerine firmalar genellikle, özellikle tüketim malları sanayilerinde mal farklılaştırması yoluyla rekabet ederler. Bu durumda firmalar arası mücadele reklam alanına kayar. Önemli ölçüde reklam masraflarına girişelerek, ilgili firma mallarının tercih edilmesi sağlanmaya çalışılır. Bu tür piyasalarda firmaların aralarındaki rekabeti önlemek ve pazarda bir tekel oluşturmak amacıyla, hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını koruyarak kartel sözleşmesi yapmaları da sık rastlanan bir durumdur. (Ayrıca bk. Kartel, Düopol, Dirsekli Talep Eğrisi).

  Dictionary of Economics
 • OLİGOPOLBir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türüdür. Bu tip piyasalarda, çok sayıda alıcı, ikiden fazla alıcı bulunur. Oligopol piyasaların temel özelliği, firmaların aldıkları kararlarda birbirlerine olan bağlılıklarıdır.

  Dictionary of Economics
 • OLIGOPOLYOLİGOPOLBir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türüdür. Bu tip piyasalarda, çok sayıda alıcı, ikiden fazla alıcı bulunur. Oligopol piyasaların temel özelliği, firmaların aldıkları kararlarda birbirlerine olan bağlılıklarıdır.

  Dictionary of Economics
 • OLİGOPSONAlıcının sınırlı sayıda, satıcının ise çok olduğu piyasa türü. Bu piyasada her alıcı satın aldığı miktarın ve ödediği fiyatın rakip firmaların satınalacağı miktara ve ödeyecekleri fiyata etki yapacağını bilir. Bunun için her oligopsonist firma piyasa fiyatını aynen kabul etmek yerine, onu etkilemeye çalışır. Eğer firmalar arası bağlılık yani birbirlerinin kararlarından etkilenme derecesi zayıf ve bütün firmaların fiyat üzerindeki etkisi önemliyse, oligopson piyasasında fiyatın tam rekabet fiyatına yaklaştığı gözlenir. Firmalar arası bağlılık güçlüyse, oligoponist firmalar oligopol piyasasında olduğu gibi, aralarında açık açık ya da zımni bir anlaşmaya giderek tek bir fiyat benimserler.

  Dictionary of Economics
 • OLİGOPSONÇok sayıda satıcı, az sayıda alıcının bulunduğu piyasa türüdür. Oligopsonist firmalar, piyasa fiyatını kabul etmek yerine, fiyatı değiştirmeye çalışırlar. Eğer bu tip firmalar arasında kuvvetli bir bağlılık varsa, tek bir fiyat benimsenir; ama bağlılık zayıf ise, fiyat tam rekabet fiyatına yaklaşır.

  Dictionary of Economics
 • OLIGOPSONYOLİGOPSONÇok sayıda satıcı, az sayıda alıcının bulunduğu piyasa türüdür. Oligopsonist firmalar, piyasa fiyatını kabul etmek yerine, fiyatı değiştirmeye çalışırlar. Eğer bu tip firmalar arasında kuvvetli bir bağlılık varsa, tek bir fiyat benimsenir; ama bağlılık zayıf ise, fiyat tam rekabet fiyatına yaklaşır.

  Dictionary of Economics
 • OLİGOSPERMİMenide spermatozoidlerin normalden az oluşu.

  Medicine and Hematology Glossary
 • oligospermiaoligospermi

  Medicine and Hematology Glossary
 • OLİGOTROFİK GÖLLER[ Oligotrophic lakes ] Ayırt edici özellikleri düşük besin düzeyi, derin sulardaki büyük miktarlarda çözünmüş oksijen, duru soğuk su ve sınırlı bitki yaşamı olan göller.

  Environmental Glossary

Last Searched Words

 • OLİGO

  2022-05-23 02:20:26
  Medicine and Hematology Glossary
 • fermezza

  2022-05-23 02:20:24
  Italian - Turkish dictionary
 • parselli

  2022-05-23 02:20:23
  Turkish - English dictionary
 • engineer

  2022-05-23 02:20:23
  English - Turkish Dictionary
 • yengeç burcu

  2022-05-23 02:20:23
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • Dagegen sein

  2022-05-23 02:20:22
  German - Turkish Dictionary
 • RUZANE

  2022-05-23 02:20:21
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • abbono

  2022-05-23 02:20:21
  Italian - Turkish dictionary
 • TERAKÜM

  2022-05-23 02:20:20
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • altı patlar

  2022-05-23 02:20:18
  Turkish - English dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-23 02:10:57
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-23 00:35:47
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-23 01:36:20
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-23 01:07:11
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-23 02:13:51
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-23 01:00:17
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-23 01:08:07
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-23 01:07:22
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-23 01:07:55
  Kurdish - Turkish dictionary