Tüm Sözlükler
reklam sol

13 record(s) found.

 • Ortodoksorthodoxe

  Turkish - French Dictionary
 • Ortodoks orthodox.

  Turkish - German Dictionary
 • Ortodoksortodoxo

  Turkish - Spanish dictionary
 • Ortodoksortodoks.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • ORTODOKS Yun. İtalya'daki Papalığa bağlı olmayıp, İstanbul'daki Fener Patrikhanesine bağlı Hristiyan. Doğu kilisesine ve an'anelerine sıkı sıkıya bağlı Hristiyanların mezhebi.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ORTODOKS Hıristiyanlık mezheblerinden. Ortodoks mezhebinin rûhânî (dînî) lideri patrik olup, merkeziİstanbul Fener'deki patrikhânedir. Roma İmparatoru Konstantin üç yüz on senesindehıristiyanlığa izin verdi. Kendi de hıristiyan oldu. İstanbul şehrini yaptı. Roma'dan İstanbul'ataşındı. Fakat bu dînin esasları bozulmuş, unutulmuş olduğundan, papazların elinde oyuncakoldu. Mîlâdın 395. senesinde Roma Devleti ikiye ayrıldı. 1054 (H.446)'da İstanbul patriği olanMihael Kirolarius, Roma'daki papadan ayrılarak Ortodoks kilisesini (mezhebini) kurdu.Roma'daki papaya tâbi olanlara katolik, İstanbul'daki patriğe tâbi olanlara ortodoks denildi.Kiliselere resimler, heykeller kondu. (M. Sıddîk Gümüş)Şark kiliseleri olarak da bilinen ortodoks dünyâsında İstanbul'dan başka İskenderiye,Antalya ve Kudüs'te de patriklik vardır. Çok sayıda millî kiliseler bu dört patrikliğe bağlıdır.(Yeni Rehber Ansiklopedisi)Ortodoks mezhebini diğer hıristiyan mezheplerinden ayıran noktalardan bâzıları şunlardır:Rûhânî başkanları patriktir. Papanın üstünlüğünü, hazret-i Îsâ'nın vekîli olduğunu,yanılmazlığını kabûl etmezler. Rûh-ul-kuds'ün (kutsal rûhun) oğul yoluyla ba badan çıktığınıileri sürerler. İbâdetlerini her ülkenin diliyle yaparlar. Papazlar evlenebilir, keşişler, piskoposlarve patrikler evlenemez. Boşanma bâzı şartlara bağlı olarak vardır. (Yeni Rehber Ansiklopedisi)

  Islamic Glossary
 • Ortodoks1. Eastern Orthodox, Orthodox. 2. (an) Orthodox, (a) member of the Eastern Orthodox Church.

  Turkish - English dictionary
 • ortodoksorthodox; approved; conventional.

  Turkish - English dictionary
 • Ortodoks. (Fr. Ortohodoxe). Genel olarak geleneksel ilkelere uygunluk, özel anlamda dinsel inanca kayıtsız şartsız uygunluk... Ordokosluk, herhangi bir kural ya da kurumun ilk biçimini titizlikle korumak ve sürdürmek anlamındadır. bkz. Ehl-i Sünnet, Hıristiyanlık.

  Philosophical Dictionary
 • Ortodokslukortodoksî.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • ORTODOKSLUK is. Hıristiyan mezheplerinden birinin adı.

  Turkish - Turkish dictionary
 • OrtodokslukEastern Orthodoxy, Orthodoxy.

  Turkish - English dictionary
 • Ortodoksluk. bkz. Hıristiyanlık.

  Philosophical Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol