Tüm Sözlükler
reklam sol

22 record(s) found.

 • Ration en {rats'yon} e pay; ask. tayın.

  German - Turkish Dictionary
 • rationi. 1. pay, hisse. 2. vesika ile verilen miktar. 3. tayın, er azığı. f. vesika ile dağıtmak; karneye bağlamak.

  English - Turkish Dictionary
 • rational{ratsyo'na:l} rasyonel, akla yakın.

  German - Turkish Dictionary
 • rationalmantıklı

  Medicine and Hematology Glossary
 • rationals. 1. akıl sahibi, mantıklı, makul. 2. ussal, rasyonel. 3. mat. rasyonel.

  English - Turkish Dictionary
 • RATIONAL EXPECTATIONS THEORYRASYONEL BEKLEYİŞLER TEORİSİKişilerin ekonomik yaşamda yeterli derecede bilgiye sahip olduklarını ve buna bağlı olarak doğru kararlar aldıklarını savunan teoridir. Bu teori, olabilecek bir yanılmanında geçici olduğunu savunur.

  Dictionary of Economics
 • rational number(Türk Bilişim Terimlerinden) oranlı sayı

  Computer, Internet Glossary
 • rational numbermat. rasyonel sayı, oranlı sayı.

  English - Turkish Dictionary
 • rationalisationi., İng., bak. rationalization.

  English - Turkish Dictionary
 • rationalisef., İng., bak. rationalize.

  English - Turkish Dictionary
 • rationalisieren{ratsyonali'zirın} rasyonalize etmek.

  German - Turkish Dictionary
 • Rationalisierung en {ratsyonali'zi:rung} e rasyonalizasyon.

  German - Turkish Dictionary
 • rationalismi. usçuluk, akılcılık, rasyonalizm.

  English - Turkish Dictionary
 • rationalisti. usçu, akılcı, rasyonalist.

  English - Turkish Dictionary
 • rationalityi. 1. ussallık, rasyonalite. 2. mantıklılık.

  English - Turkish Dictionary
 • rationalizationrasyonalizasyon

  Medicine and Hematology Glossary
 • rationalizationussallaştırma, akılcılaştırma\

  Computer, Internet Glossary
 • rationalizationi. 1. bahane. 2. ussallaştırma, rasyonalizasyon. 3. modernleşme. 4. mat. rasyonelleştirme.

  English - Turkish Dictionary
 • rationalizef. 1. bahane bulmak. 2. mantığa göre açıklamak. 3. ussallaştırmak, mantıklı kılmak. 4. İng. modernleştirmek. 5. mat. rasyonel sayıya çevirmek.

  English - Turkish Dictionary
 • rationallyz. mantıkla.

  English - Turkish Dictionary
 • rationieren{ratsio:'ni:rın} tayına bağlamak.

  German - Turkish Dictionary
 • RATIONINGVESİKA SİSTEMİTüketim veya üretim için ayrılmış oln malların, zorunlu zamnalrda vesika karşılığı kişi veya işletmelere tahsis edilmesidir.

  Dictionary of Economics
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol