Tüm Sözlükler
reklam sol

2 record(s) found.

  • YABANCI SERMAYEBir ülkedeki mevcut sermaye stokuna başka bir ülkenin sahipliğindeki ilave sermaye katkısı. Bir ükledeki yabancı sermaye, özel dolaysız yabancı sermaye yaptırımları ile portföy yatırımlarından oluşur. Portföy yatırımları, tasarruf sahiplerinin bir faiz veya dividant geliri elde etmek için uluslararası sermaye piyasalarından menkul değerler satın almalarını ifade eder. Özel dolaysız yabancı sermaye yaptırımları ise, bir ülkeden diğerine transfer edilen sermeyanin, o ülkede yatırıma dönüşmesidir. Bu tür yatırımlar, bir firmanın yabancı ülkede şube açması, mevcut bir yerli firmayı satın alarak veya sermayesini artırarak kendisine bağlı bir şirket kurması şeklinde gerçekleşebilir. Yabancı sermayenin ülkeye her zaman döviz şeklinde girmesi gerekmze. Bunun yanında makina ve donatım şeklinde gelebileceği gibi, lisans, patent, teknik bilgi gibi fikri haklar ve hizmetler şeklinde de gelebilir. Ayrıca, yabancı sermaye işletmelerinin kararları oto finansman yoluyla yeniden yatırıma yönelmeleri de, dolaysız yabancı sermaye yatırımı olarak kabul edilir.Türkiyede yabancı kaynak sağlayarak sermaye yetersizliğini gidermek amacıyla 1954te Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarıldı. Fakat yabancı sermayeye olan güvensizlik, ekonomik ve siyasal istikrarsızlık 1980lere kadar gerçek anlamı ile uygulanamadı. 24 Ocak kararları ile birlikte yasadaki eksiklikleri gidermek ve bu alandaki uygulamaları birleştirebilmek amacıyla çıkarılan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesiyle yabancı sermayenin çalışma alanları genişlemiş ve yatırımlar daha çekici hale getirilmeye çalışılmıştır.

    Dictionary of Economics
  • YABANCI SERMAYEBir ülkedeki sermaye stokuna başka bir ülke kişi veya kurumları tarafından yapılan sermaye katkısıdır. Dolaysız özel yabancı sermaye ve portföy yatırımları olarak ikiye ayrılır. Portföy yatırımları tasarruf sahiplerinin bir faiz veya divident geliri sağlamak amacıyla uluslararası sermaye piyasalarından menkul değerler alınmasını ifade eder. Dolaysız özel sermaye yatırımları, bir ülkeden başka bir ülkeye verilen sermayenin, o ülkede yatırıma dönüştürülmesidir.

    Dictionary of Economics
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol