Tüm Sözlükler
reklam sol

35 record(s) found.

 • Zusammen{tsu'zamın} birlikte, beraber.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenarbeit en {tsu'zamın-arbayt} işbirliği, ortak çalışma.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenarbeiten{tsu'zamınarbaytın} işbirliği yapmak, birlikte çalışmak.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenbrechen{tsu'zamınbrehın} yıkılmak, mahvolmak, çökmek

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenbringen{tsu'zamınbringın} bir araya getirmek.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenbruch{tsu'zamınbru:h} r çökme, yıkılma.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenfahren{tsu'zamınfa:rın} çarpışmak: ürkmek.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenfallen{tsu'zamınfalın} yıkılmak, çökmek; aynı zamana rastlamak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenfassen{tsu'zamınfasın} bir araya getirmek; özetini çıkarmak.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenfassung en {tsu'zamınfasung} e özet.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenfinden{tsu'zamınfindın} de. buluşmak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammengehören{tsu'zamıngıhö:rın} birbirine bağlı olmak, birbirini tamamlamak.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammengesetzt{tsu'zamıngızetst} birleşik, bileşik.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenhang ..e {tsu'zamınhang} r bağlantı, ilgi; (metin) bağlam.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenhängen{tsu'zamınhengın} ilişkili olmak, (birbirine) bağlı olmak, aralarında bir ilgi bulunmak.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenklappen{tsu'zamınklapın} katlamak; bayılmak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenkommen{tsu'zamınkomın} bir araya gelmek, toplanmak; buluşmak.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenkunft ..e {tsu'zamınkunft} e karşılaşma; buluşma.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenleben{tsu'zamınle:bın} birlikte yaşamak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenlegen{tsu'zamınle:gın} bir araya koymak, toplamak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammennehmen{tsu'zamınne:mın} toplamak; de. kendini toparlamak, kendini tutmak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenpassen{tsu'zamınpasın} birbirine uymak, yakışmak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenprallen{tsu'zamınpralın} çarpışmak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenrücken{tsu'zamınrükın} birbirine yaklaştırmak, sıkıştırmak.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenrufen{tsu'zamınru:fın} bir araya çağırmak, toplamak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenschlagen{tsu:zamınşla:gın} dayak atmak; paramparça etmek.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenschrumpfen{tsu'zamınşrumpfın} büzülmek, buruşmak.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammensein{tsu'zamınzayn} s bir arada olma, toplantı.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammensetzen{tsu'zamınzetsın} bir araya getirmek, bírleştirmek; de. oluşmak (aus, -den).

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenstellen{tsu'zamınştelın} bir araya getirmek; derlemek, düzenlemek.

  German - Turkish Dictionary
 • Zusammenstoss ..e {tsu'zamınşt:os} r çarpışma.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenstossen{tsu'zamınşto:sın} çarpışmak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammentreffen{tsu'zamıntrefın} çatışmak, aynı zamana rastlamak; buluşmak; karşılaşmak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenzählen{tsu'zamıntse:lın} yekün almak, toplamak.

  German - Turkish Dictionary
 • zusammenziehen{tsu'zamıntsi:ın} toplamak; de. büzülmek, çekmek.

  German - Turkish Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

 • Zusammen

  2022-01-24 06:48:40
  German - Turkish Dictionary
 • Self explanatory

  2022-01-24 06:48:39
  Computer, Internet Glossary
 • NOKSANÎ

  2022-01-24 06:48:38
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • religión

  2022-01-24 06:48:38
  Spanish - Turkish Dictionary
 • diploidy

  2022-01-24 06:48:37
  Medicine and Hematology Glossary
 • automasia

  2022-01-24 06:48:37
  Medicine and Hematology Glossary
 • HAYRULLAH

  2022-01-24 06:48:36
  Turkish - Turkish dictionary
 • locker

  2022-01-24 06:48:36
  German - Turkish Dictionary
 • NITNIT

  2022-01-24 06:48:35
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • türeti

  2022-01-24 06:48:34
  Turkish - English dictionary

Keyword Searches

reklam sol