Tüm Sözlükler
reklam sol

60 record(s) found.

 • doubleçifte

  French - Turkish dictionary
 • double(Türk Bilişim Terimlerinden) çift

  Computer, Internet Glossary
 • double 1i. 1. iki kat, çift, iki misli. 2. eş, benzer, aynı; ikiz: Ayşe so resembles her mother that she could be her double. Ayşe annesine o kadar benziyor ki onun ikizi olabilir. 3. kat. 4. hile, oyun. 5. tiy., sin. dublör. 6. briç kontr. s. 1. iki kat, iki kere, iki misli: She added double the amount of salt called for in the recipe. Yemek tarifinde yazılanın iki katı tuz ilave etti. 2. çift. 3. çifte, ikili. 4. bükülmüş, katlı. 5. iki kişilik. 6. duble; çift porsiyon. 7. iki yüzlü.

  English - Turkish Dictionary
 • double 2f. 1. iki katına çıkarmak, iki misli yapmak; iki misli olmak. 2. iki ile çarpmak. 3. ikiye katlamak.

  English - Turkish Dictionary
 • double back aynı yoldan geri dönmek.

  English - Turkish Dictionary
 • double bed iki kişilik karyola/yatak.

  English - Turkish Dictionary
 • double boileriki katlı tencere, benmari.

  English - Turkish Dictionary
 • double boiler benmari.

  English - Turkish Dictionary
 • double chin(insanda) gerdan: She´s developing a double chin. Gerdanı çıkmaya başladı.

  English - Turkish Dictionary
 • double click(Türk Bilişim Terimlerinden) çift tıklatma

  Computer, Internet Glossary
 • double close quote(Türk Bilişim Terimlerinden) çift kapama tırnağı

  Computer, Internet Glossary
 • double contrast radiographyçift kontrast radyografi

  Medicine and Hematology Glossary
 • double densitybilg. çifte yoğunluk. double entendre iki tarafa çekilebilecek söz, ikircil söz, lastikli söz.

  English - Turkish Dictionary
 • double ended synchronizationçift düğümlü eşzamanlama

  Computer, Internet Glossary
 • double entrymuh. çift kayıt sistemi.

  English - Turkish Dictionary
 • DOUBLE ENTRY BOOK KEEPINGÇİFT YANLI İŞLEME YÖNTEMİBorç veya alacak işleminin kayıdı dengelemek amacıyla, alacak ve borç kaydının aynı miktarda yapılması şeklinde gerçekleşen muhasebe yöntemidir. Bu yöntemde, borçlar toplamı alacaklar toplamına her zaman eşit olarak çıkar.

  Dictionary of Economics
 • double feature iki film birden.

  English - Turkish Dictionary
 • double for -in dublörlüğünü yapmak.

  English - Turkish Dictionary
 • double headerspor üst üste yapılan iki karşılaşma.

  English - Turkish Dictionary
 • double jeopardyhuk. aynı suç için ikinci defa yargılanma.

  English - Turkish Dictionary
 • double open quote(Türk Bilişim Terimlerinden) çift açma tırnağı

  Computer, Internet Glossary
 • double pneumonia iki taraflı zatürree.

  English - Turkish Dictionary
 • double precision(Türk Bilişim Terimlerinden) çift duyarlıklı

  Computer, Internet Glossary
 • double room (otelde) çift yataklı oda.

  English - Turkish Dictionary
 • double rootçift kök

  Computer, Internet Glossary
 • double sidebandçift yanbant

  Computer, Internet Glossary
 • double sideband suppress carrier modulationtaşıyıcısız çift yanbant kiplenimi

  Computer, Internet Glossary
 • double sided diskette(Türk Bilişim Terimlerinden) çift yüzlü disket

  Computer, Internet Glossary
 • double sided printingçift yüzlü baskı

  Computer, Internet Glossary
 • double sided testiki yanlı sınama

  Computer, Internet Glossary
 • double space(Türk Bilişim Terimlerinden) çift aralık (satır aralığı)

  Computer, Internet Glossary
 • double spacingçift aralık bırakma

  Computer, Internet Glossary
 • double standardçifte standart.

  English - Turkish Dictionary
 • DOUBLE TAXATIONÇİFTE VERGİLEMEBir vergi matrahının aynı ülkede ya da ayrı ayrı iki ülkede iki kez vergilendirilmesidir.

  Dictionary of Economics
 • double underline(Türk Bilişim Terimlerinden) çift altçizgi

  Computer, Internet Glossary
 • double up 1. eğilmek; iki büklüm olmak; iki büklüm etmek. 2. with ile aynı odayı paylaşmak.

  English - Turkish Dictionary
 • double-breasteds. kruvaze (ceket).

  English - Turkish Dictionary
 • double-byte character set(DBCS)(Türk Bilişim Terimlerinden) çift sekizli karakter kümesi

  Computer, Internet Glossary
 • double-checkf. tekrar kontrol etmek; çifte kontrol yapmak.

  English - Turkish Dictionary
 • double-clickf., bilg. fare düğmesine iki kez basmak.

  English - Turkish Dictionary
 • double-crossf., argo sözünden dönerek aldatmak, kazık atmak. i., argo kazık atma.

  English - Turkish Dictionary
 • double-dealeri. ikiyüzlü, dolandırıcı, sahtekâr.

  English - Turkish Dictionary
 • double-deckeri. 1. iki katlı otobüs. 2. ranza.

  English - Turkish Dictionary
 • double-densitys., bilg. çifte yoğunluklu.

  English - Turkish Dictionary
 • double-density disk(Türk Bilişim Terimlerinden) çift yoğunluklu disk

  Computer, Internet Glossary
 • double-edgeds. 1. iki tarafı keskin. 2. hem lehte hem aleyhte olan.

  English - Turkish Dictionary
 • double-edged complimentiğneli kompliman.

  English - Turkish Dictionary
 • double-faceds. 1. iki yüzlü. 2. iki taraflı (kumaş).

  English - Turkish Dictionary
 • double-glazeds. çift camlı.

  English - Turkish Dictionary
 • double-glazed windowçift camlı pencere.

  English - Turkish Dictionary
 • double-J butt weldçift J alın kaynağı

  Welder Dictionary Eng - TR
 • double-quicks. çok çabuk, hızlı. i. hızlı yürüyüş. f. hızlı yürümek.

  English - Turkish Dictionary
 • double-sided pages(Türk Bilişim Terimlerinden) çift yüzlü sayfalar

  Computer, Internet Glossary
 • double-sided printing(Türk Bilişim Terimlerinden) çift yüzlü baskı

  Computer, Internet Glossary
 • double-spacef. (daktiloda/bilgisayarda) çift aralıkla yazmak.

  English - Turkish Dictionary
 • double-spacing(Türk Bilişim Terimlerinden) çift aralık bırakma

  Computer, Internet Glossary
 • double-U butt weldçift U alın kaynağı

  Welder Dictionary Eng - TR
 • double-V butt weldçift V alın kaynağı

  Welder Dictionary Eng - TR
 • doublesi., tenis çiftler.

  English - Turkish Dictionary
 • doubleword(Türk Bilişim Terimlerinden) çiftsözcük

  Computer, Internet Glossary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

 • double

  2021-12-03 16:30:54
  French - Turkish dictionary
 • plaçka

  2021-12-03 16:30:53
  Turkish - English dictionary
 • Cinderella

  2021-12-03 16:30:53
  English - Turkish Dictionary
 • deneyim

  2021-12-03 16:30:53
  Turkish - French Dictionary
 • temperamento

  2021-12-03 16:30:52
  Spanish - Turkish Dictionary
 • at no time

  2021-12-03 16:30:51
  English - Turkish Dictionary
 • ASTRAFOBİ

  2021-12-03 16:30:51
  Meteorological Glossary
 • yongar

  2021-12-03 16:30:50
  Turkish - English dictionary
 • IHTİBAR

  2021-12-03 16:30:50
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • KAZAET

  2021-12-03 16:30:49
  Ottoman - Turkish Dictionary

Keyword Searches

reklam sol