Tüm Sözlükler
3 record(s) found.

 • feodalitefeudalism.

  Turkish - English dictionary
 • FEODALİTE [İng. Feudality]:Feodalite, Ortaçağın Batı ve Orta Avrupası'nda yaşayan sosyo-ekonomik bir düzeyinin ismidir. Batı'ya özgü olan bu düzen, serf-senyör tabakalaşması ilişkilerine dayınır. Bu yapı içide serflerin bütün sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alınmış, meslekî ve coğrafî hareketlilikleri ortadan kaldırılmıştır. Herhangi bir serf bir başka malikâneye geçemez, senyörden izin almadan istediği gibi evlenemez, senyör hem toprağın, hem de serfin sahibidir. Senyörün siyasî muhtariyeti vardır. Para, basmak, ordu kurmak, yargı ve yasama yetkisine sahiptir. Kısaca feoalite kendine has özellikleri olan bir hukukî sistemdir. Bu sisteme servaj sistemi de denir.Feodal ilişkilerin zayaflaması ve toprağa balğlığın azalması sonucunda senyörlerin askerî ve siyasî güçlerini yitirmeleri zamanla feodalitenin zayıflamasına ve etkinliğini kaybetmesine sebep olmuştur. Büyük toprak sahipliği otorite ve prestij kaynağı olmaktan çıkmıştır.Bu sistem bütün insanlık tarihi için genelleştirilemez. Osmanlılarda merkezin otoritesinin zayıflamasıyla dirlik sisteminde zamanla ortaya çıkan bozulma ve yozlaşma feodaliteye benzetilemez. (Cin.H., 1978, öksüz, E., 1980, Kurtkan, A., 1977)

  Sociological Dictionary
 • Feodalite. bkz. Derebeylik.

  Philosophical Dictionary

Last Searched Words

 • feodalite

  2022-05-28 12:59:36
  Turkish - English dictionary
 • intestine

  2022-05-28 12:59:36
  Medicine and Hematology Glossary
 • imamlık

  2022-05-28 12:59:34
  Turkish - English dictionary
 • dudilî

  2022-05-28 12:59:33
  Kurdish - Turkish dictionary
 • pathology

  2022-05-28 12:59:31
  Medicine and Hematology Glossary
 • before

  2022-05-28 12:59:30
  English - Turkish Dictionary
 • applaudir

  2022-05-28 12:59:28
  French - Turkish dictionary
 • evergreen

  2022-05-28 12:59:27
  English - Turkish Dictionary
 • kurucu

  2022-05-28 12:59:27
  Turkish - German Dictionary
 • diversion

  2022-05-28 12:59:22
  English - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-28 12:46:41
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-28 12:25:10
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-28 08:52:43
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-28 09:17:06
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-28 12:09:51
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-28 08:06:30
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-28 06:05:06
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-28 11:22:53
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-28 08:31:41
  Kurdish - Turkish dictionary