Tüm Sözlükler
10 record(s) found.

 • incomei. gelir, kazanç.

  English - Turkish Dictionary
 • INCOME DISTRIBUTIONGELİR BÖLÜŞÜMÜEkonomide belirli bir dönem içinde yaratılan gelirin kişi, toplumsal grup ve üretim unsur sahipleri arasında dağıtılmasıdır.

  Dictionary of Economics
 • INCOME EFFECTGELİR ETKİSİHerhangi bir mal veya hizmet fiyatında gerçekleşen değişimin, ilk olarak tüketici geliri ve daha sonra diğer mal ve hizmet talebine yansımak suretiyle ortaya çıkardığı durumdur.

  Dictionary of Economics
 • INCOME ELASTICITY OF DEMANDTALEBİN GELİR ESNEKLİĞİTalepteki nisbi değişimin gelirdeki nisbi değişime olan oranıdır.

  Dictionary of Economics
 • INCOME MULTIPLIERGELİR ÇARPANIGelirde meydana gelen artışın, otonom giderlerde meydana gelen artışa olan oranıdır.

  Dictionary of Economics
 • INCOME POLICYGELİRLER POLİTİKASIİşsizliğin artmasına yol açmaksızın, siyasi otoritenin maaş ve ücretlerin belirli bir seviyenin üzerine çıkmasını engellemeye yönelik uyguladığı politikadır. Bu politika ile enflasyonun kontrolü ve gelirin yeniden dağılımı gerçekleştirilmektedir.

  Dictionary of Economics
 • INCOME REDISTRIBUTIONGELİRİN YENİDEN BÖLÜŞÜMÜDüşük gelirli kişilerin yaşam standartlarının belirli bir seviyeye çıkması için, yaratılan gelirlerin bir kısmının bu kişilere transfer edilmesidir.

  Dictionary of Economics
 • INCOME TAXGELİR VERGİSİGerçek kişilerin genellikle bir yıl gibi belirli bir dönem içerisinde elde ettikleri net gelirlerden alınan vergidir. Bu vergi alınırken, yükümlünün kişisel veya ailesel pozisyonu gözönüne alınır.

  Dictionary of Economics
 • income tax gelir vergisi.

  English - Turkish Dictionary
 • INCOME TERMS OF TRADEGELİR TİCARET HADLERİGelir ticaret hadleri, net değişim ticaret hadlerinin ihracat hacim endeksi ile çarpımı sonucu bulunur. Bu terim, ithalat kapasitesi endeksi olarakta ifade edilmektedir.

  Dictionary of Economics

Last Searched Words

 • income

  2022-05-28 12:45:14
  English - Turkish Dictionary
 • İNSİYAKÎ

  2022-05-28 12:45:12
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • VİRANÎ

  2022-05-28 12:45:11
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • davetname

  2022-05-28 12:45:09
  Turkish - English dictionary
 • mücevherci

  2022-05-28 12:45:09
  Turkish - German Dictionary
 • İNSAN AZASI

  2022-05-28 12:45:08
  Dream Dictionary of Phrase
 • paroxysmal

  2022-05-28 12:45:08
  Medicine and Hematology Glossary
 • go beyond

  2022-05-28 12:45:01
  English - Turkish Dictionary
 • antique dealer

  2022-05-28 12:45:01
  English - Turkish Dictionary
 • be insensible

  2022-05-28 12:44:58
  English - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-28 12:25:15
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-28 12:25:10
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-28 08:52:43
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-28 09:17:06
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-28 12:09:51
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-28 08:06:30
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-28 06:05:06
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-28 11:22:53
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-28 08:31:41
  Kurdish - Turkish dictionary