Tüm Sözlükler
35 record(s) found.

 • ortalamamoyenne

  Turkish - French Dictionary
 • ortalama r Durchschnitt.

  Turkish - German Dictionary
 • ortalamapromedio

  Turkish - Spanish dictionary
 • ortalama1.nîvînkirin. 2.nîvekî.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • ORTALAMA s. ve is. 1. İki veya daha çok nicelik toplantının, bunların sayışma bölünmesinden çıkan sayı. 2. zf. Ortasından. 3. s. Yaklaşık.

  Turkish - Turkish dictionary
 • ORTALAMAİstatistiksel bir araştırmada, incelenen olayın normal büyüklüğü hakkında fikir verebilecek ve serideki değerleri temsil edebilecek değer. (Ayrıca bk. Aritmetik Ortalama, Geometrik Ordalama, Medyan, Mod)

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA(MEAN) [s]Herhangi bir özellikten elde edilen bir dizi değerin toplanıp, dizi sayısına bölünmesiyle elde edilen değer. Meteorolojide zaman zaman karışıklıklar olsa da 'Normal' kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanıldığı da görülür. Örneğin: Günlük ortalama sıcaklık o günün en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık değerlerinin ortalaması iken, gün için kullanılan normal sıcaklık, uzun yıllar ortalamasından (çoğunlukla 30 yıllık dönemlerin ortalamasından) elde edilen günlük ortalama sıcaklık değeridir.

  Meteorological Glossary
 • ortalama1. average, mean. 2. (an) average, (a) mean. 3. (dividing something) straight down the middle.

  Turkish - English dictionary
 • ORTALAMA BİRİM(Bk. Ortalama Maliyet)

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA DEĞİŞKEN MALİYETToplam değişken maliyetlerin üretim miktarına bölümü. Bir başka ifadeyle, üretim birimi başına düşen ortalama değişken harcamalar. (Ayrıca bk. Ortalama Maliyet)

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA DENİZ SEVİYESİ(MEAN SEA LEVEL) [i]Deniz yüzeyi su seviyesinin yüksekliğinin ortalaması. Uzun yıllar yapılan ölçümlerin ortalaması alınarak bulunur. Ortalama deniz seviyesi değeri, yeryüzü üzerindeki yükseltilerin gerçek değerini belirlemede, yüksek hava gözlemlerinde referans almada ve uçuculukta, hangi seviyede uçulduğunu gösterir basınç altimetreleri için gereklidir. Kısaca MSL olarak kullanılır.

  Meteorological Glossary
 • ORTALAMA GELİRFirmanın ürettiği her birimden elde ettiği gelir. Mal birimi başına düşen gelir olarak da tanınlanan ortalama gelir, matematiksel açıdan toplam gelirin üretim miktarına bölünmesiyle elde edilir. Toplam gelir (TG) = fiyat (P) X satış miktarı (q) olarak tanımlandığından, ortalama gelir ve fiyat birbirine eşit olacaktır.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA GELİRFirmanın ürettiği mal birimi başına düşen gelirdir. Belirli bir üretim birimi satışından sağlanan toplam gelirin, üretim birimine bölünmesiyle bulunur.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA İTHALAT EĞİLİMİBir ülkenin toplam ithalatının ulusal gelire bölünmesiyle bulunan oran.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA KAR HADDİ ESASIGelir Vergisi matrahının tabana göre belirlenmesi yöntemlerinden biri. Vergi Usul Kanununa göre komisyonlarca saptanan ortalama kar haddi, kısmen ya da tamamen perakende satış yapan tacirlerle imalatçılara uygulanır. Yükümlülerin bildirdikleri gayrisafi kazancın, ortalama kar hadlerinin perakende malların mahiyet bedeline uygulanmasıyla bulunan miktardan düşük olduğu durumlarda, ikinci miktar esas alınır. Ortalama kar haddi esasına göre belirlenen vergilere, vergi cezası uygulanmaz.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA MALİYETToplam maliyetin üretim miktarına bölümü ya da ortalama sabit ve ortalama değişken maliyetlerin toplanması ile elde edilen tutar. Ortalama birim maliyet olarak da adlandırılan ortalama maliyet, uzun dönem ve kısa dönem ortalama maliyet olarak iki grupta incelenir. Uzun dönem ortalama maliyetlerin hesaplanmasında toplam maliyetler, belli bir üretim seviyesi için gerekli girdilerin hepsinin en düşük maliyet düzeylerinde sağlandığı varsayım altında hesaplanır. Kısa dönemde ise, girdilerin ancak bazıları en etkin düzeyde kullanıldığı için, genelde kısa dönem ortalama maliyetleri, uzun dönem ortalama maliyetlerinin üzerindedir.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA MALİYETToplam değişken maliyetlerle toplam sabit maliyetler toplamının, üretim miktarına bölünmesiyle elde edilen tutardır. Kısa dönem ortalama maliyeti ve uzun dönem oratalam maliyeti olarak ikiye ayrılır. Kısa dönem ortalama maliyetleri genellikle uzun dönem ortalama maliyetlerinin üzerindedir.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA PRODÜKTİVİTEBir malın üretim miktarının o malın üretimi için gerekli belirli bir üretim faktörü birimine bölünmesi. En yaygın olarak kullanımı emeğin ortalama prodüktivitesi biçimindedir ve üretim miktarının istihdam edilen emek miktarının ya da adam/saate bölünmesiyle bulunur.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA PRODÜKTİVİTEBelirli bir malın üretim miktarının, aynı malın üretimi için gerekli bir üretim faktörüne bölünmesi ile elde edilir. Ortalama prodüktivite, prodüktif etkinliğin bir göstergesidir.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA SABİT MALİYETLERToplam sabit maliyetlerin, üretim miktarına bölünmesiyle bulunan değer. Üretim birimi başına düşen sabit maliyetler olarak da tanımlanabilir.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA SAPMAİstatistiksel bir seride terimlerin (Xi) aritmetik ortalamadan (X) mutlak farklarının aritmetik ortalaması. Ortalama Sapmanın formülle ifadesi aşağıdaki şekildedir:FORMÜL VAR!!!! (ORİJİNAL KİTAPTAKİ SAYFASI 241)

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA SAPMA(MEAN DEVIATION) [i]Herhangi bir diziden elde edilen aritmetik ortalamadan her bir değerin sapmasının mutlak değer olarak toplamlarının ortalamasıdır.

  Meteorological Glossary
 • Ortalama serbest yolBir gaz molekülünün ortalama olarak iki çarpışma arasında aldığı yol.

  Chemical Dictionary,
 • ORTALAMA SERMAYE-HASILA ORANIOrtalama Sermaye-Hasıla Oranı, herhangi bir dönemdeki sermaye stokunun, aynı dönemdeki toplam gelire olan oranıdır.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA SERMAYE/HASILA ORANIHerhangi bir anda ekonomideki toplam sermaye stokunun toplam gelire oranı. Y, t yılının gelirini, K, t yılı sermaye stokunu göstermek üzere ortalama sermaye hasıla oranı (k) şu şekilde formülleştirilir:k=K/Y(Ayrıca bk. Sermaye/Hasıla Oranı)

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA SICAKLIK(MEAN TEMPERATURE) [i]Belirli bir süre boyunca elde edilen sıcaklık okuma değerlerinin ortalaması. Genellikle günlük ortalama sıcaklık değeri en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının ortalamasından veya (7+14+(2x21))/4 işleminden elde edilir.

  Meteorological Glossary
 • ORTALAMA TASARRUF EĞİLİMİEkonomide çıkartılan gelirin belli bir dönemde ne kadarın tasarruf edildiğini gösteren kavram. S tasarrufu, Y geliri göstermek üzere ortalama tasarruf eğilimi S - Y olarak formülleştirilir. Genel olarak kabul edilen görüşe göre, gelir düzeyi yükseldikçe, gelirin tasarruf edilen kısmı da artar, dolayısıyla ortalama tasarruf eğilimi yükselir.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA TASARRUF EĞİLİMİBelirli bir ülkede ve dönemde, belirli bir gelir seviyesinde gerçekleşen tasarrufların, aynı dönemdeki gelir seviyesine oranıdır. Tasarruf S, gelir Y iken, ortalama tasarruf S/Y şeklinde ifade edilir.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA TÜKETİM EĞİLİMİBir ekonomide çıkartılan gelirin ne kadarının tüketime ayrıldığını gösteren oran. C tüketimi, Y geliri göstermek üzere ortalama tüketim eğilimi C - Y olarak formülleştirilir.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA TÜKETİM EĞİLİMİBelirli bir ülkede ve dönemde, belirli bir gelir seviyesinde gerçekleşen tüketim masraflarının, aynı dönemdeki gelir seviyesine oranıdır. Tüketim malları C, gelir Y iken, ortalama tüketim eğilimi C/Y şeklinde ifade edilir.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA YAŞAM UMUDU[ Life expectancy ] Bir organizmanın umulan yaşam süresi.

  Environmental Glossary
 • ORTALAMA YATIRIM EĞİLİMİBir ekonomide çıkartılan gelirin ne kadarının yatırıma ayrıldığını gösteren oran. 1 yatırımları, Y geliri göstermek üzere ortalama yatırım eğilimi 1/Y olarak formülleştirilir.

  Dictionary of Economics
 • ORTALAMA YATIRIM EĞİLİMİBelirli bir ülkede ve dönemde, belirli bir gelir seviyesinde gerçekleşen yatırımların, aynı dönemdeki gelir seviyesine oranıdır. Yatırımlar I, gelir Y iken, ortalama yatırım eğilimi I/Y şeklinde ifade edilir.

  Dictionary of Economics
 • ortalamak halbieren; sp. zur Mitte geben.

  Turkish - German Dictionary
 • ortalamak/ı/ 1. to reach the middle of, reach the midpoint of. 2. to divide (something) in half; to split or cut (something) down the middle. 3. soccer (from a position at the side of the field) to send (the ball) through the air straight towards the goal.

  Turkish - English dictionary

Last Searched Words

 • ortalama

  2022-05-23 02:20:57
  Turkish - French Dictionary
 • yağı

  2022-05-23 02:20:56
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hop count

  2022-05-23 02:20:55
  Computer, Internet Glossary
 • SİRKAT

  2022-05-23 02:20:55
  Turkish - Turkish dictionary
 • hasıl

  2022-05-23 02:20:55
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • tincture

  2022-05-23 02:20:54
  English - Turkish Dictionary
 • ramyarî

  2022-05-23 02:20:54
  Kurdish - Turkish dictionary
 • Architekt

  2022-05-23 02:20:54
  German - Turkish Dictionary
 • makeup

  2022-05-23 02:20:53
  English - Turkish Dictionary
 • debiristan

  2022-05-23 02:20:52
  Azerbaijani - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-23 02:10:57
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-23 00:35:47
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-23 01:36:20
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-23 01:07:11
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-23 02:13:51
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-23 01:00:17
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-23 01:08:07
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-23 01:07:22
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-23 01:07:55
  Kurdish - Turkish dictionary